Respecte

Benestar animal

Compromesos amb el benestar animal, acomplim els estrictes protocols internacionals basats en Welfare Quality, certificació que fa dues auditories anuals.

En origen, treballem amb les nostres granges proveïdores per garantir el compliment de les nostres Especificacions Tècniques / Animals Vius. I vetllem per les condicions de transport: capacitat, horaris i resta d’indicadors associats al benestar.

En planta, apliquem els Procediments Normalitzats de Treball (PNT) en Benestar Animal (PQ-BA-04), en els quals es detallen les funcions de la nova figura d’Encarregat de Benestar Animal i es descriuen les diferents etapes en què es manipulen els animals vius (Reglament (CE) 1099/2009). Tenim personal format, capacitat i compromès que segueix procediments documentats i controlats.

Disposem d’instal·lacions adequades perquè la descàrrega dels animals, la conducció a quadres i l’estabulació es facin amb les màximes garanties i respecte a la integritat.