Les persones, motor de creixement

Una plantilla compromesa

Volem obtenir el millor de la nostra plantilla; i per a això posem al seu abast tots els mitjans que necessita, per facilitar-li un desenvolupament integral com a persones i com a professionals.

Incentivem i promovem l’equitat entre homes i dones, amb mesures enfocades a fomentar l’accés a l’ocupació de les dones. Afavorim la promoció interna, la formació i la conciliació laboral i familiar.

Facilitem el desenvolupament com a professionals i com a persones