Creixement compartit

Reinversió de recursos

A Coopecarn estem convençuts que la generació i la reinversió dels recursos econòmics en tecnologia i instal·lacions és una de les millors aportacions que podem fer a la Societat. Genera ocupació, tant en la nostra Organització com entre els nostres proveïdors. I ens garanteix la innovació, ens fa mirar endavant… Representa el futur de la nostra Empresa.  

I aquesta convicció es tradueix en nombres, perquè en els últims cinc anys en el Grup Cañigueral hem reinvertit més de 77 milions d’euros en les plantes de producció.

El Grup Cañigueral ha reinvertit 77 milions d’euros en els últims cinc anys